* عوارض و بهای خدمات شهری*

عوارض:

عوارض بموجب بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوق مطابق اختیارات قانونی برای تامین مخارج عام و خاص و با اعمال سیاستهای تشویقی یا بازدارنده اخذ می کند .

عوارض ملی به تصویب مجلس شورای اسلامی و عوارض محلی باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد که پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود و معادل مالیاتهای محلی است یعنی وجوهی که شهرداریها بابت ارائه خدمات عام به مردم می دهند ولی میزان مصرف آن را برای هر نفر نمی توانند تعیین کنند و قابل تشخیص تنی باشد عوارض اطلاق و گفته می شود که به پایدار و غیر پایدار تقسیم می شود . "با پرداخت به هنگام عوارض پایدار ، در توسعه و آبادانی شهر خود سهیم باشیم."

 در راستاي توسعه خدمات غيرحضوري و نيل به شهر الكترونيك و به منظور جلوگيري از ترددهاي غيرضروری و كاهش ترافيك و آلودگي هوا ، امكان پرداخت، تقسيط و مشاهده پرداختيهاي قبلي عوارض را از طريق اين درگاه فراهم نموده است. نحوه پیگیری مشکلات احتمالی در پرداخت الکترونیکی عوارض:

شهروندان محترم می توانند پس از ورود به سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض و یا عدم پرداخت موفق عوارض( اعم از مسکونی و مشاغل،خودرو و.. )، در صورت بروز هرگونه اشکال ، از طریق تماس با اداره کل تشخیص و وصول درآمد به شماره های ذکر شده در انتهای همین پرتال موضوع را درمیان بگذارید. 
در راستاي توسعه خدمات الكترونيكی و به منظور جلوگيري از ترددهاي غيرضروری و كاهش ترافيك و آلودگي هوا ، امكان استفاده از خدمات غیر حضوری را از طریق سامانه های اینترنتی فراهم آورده است که در این بخش برای رفاه حال شهروندان و مخاطبان گرامی برخی از این امکانات گنجانده شده است.