سوالات متداول عوارض نوسازی
Header Text
1:آیا عوارض نوسازی را می‌توان در سال و یا سال‌های بعد پرداخت نمود؟
2:شهرداری در قبال دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری چه خدماتی ارائه می‌دهد؟
3: آیا عوارض صنفی بر عهده مالک است یا مستاجر ؟
4: استناد قانونی دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری چه می‌باشد؟
5: آیا عوارض نوسازی و عمران شهری صرفا در شهر اراک دریافت می‌گردد؟
6: عوارض نوسازی و عمران شهری به چه املاکی تعلق می‌گیرد و شهرداری به چه دلیل از خانه‌های قدیمی‌ساز، عوارض نوسازی دریافت می‌کند؟
7: چه عواملی در محاسبه عوارض نوسازی و عمرران شهری موثر می‌باشد؟

1:آیا عوارض نوسازی را می‌توان در سال و یا سال‌های بعد پرداخت نمود؟

در قانون نوسازی و عمران شهری محل مصرف وجوه دریافت شده از این عوارض مشخص شده است:

"شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند"

این قانون اصلاحات اساسی و تأمین نیازهای شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها و میدان‌ها، حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود و همچنین تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها را از مصادیق وظایف شهرداری برای نوسازی و عمران شهری می‌داند.

بنابر این تسریع در پرداخت این عوارض، سرعت بخشیدن به عمران و نوسازی شهری است که در آن زندگی می‌کنیم، لذا پیشنهاد می‌شود شهروندان محترم با پرداخت عوارض در اولین فرصت ممکن، خدمت گزاران خود را برای ارائه خدمات هر چه مطلوب‌تر به میلیون‌ها مجاور و زائر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) یاری نمایند.

شهروندانی که عوارض هر سال را در مهلت قانونی (قبل از پایان سال) پرداخت نمایند، از 10% عوارض همان سال به عنوان جایزه خوش حسابی - که از مبلغ قابل پرداخت در قبض کسر شده است - برخوردار می‌شوند، که چنانچه در سال و یا سال‌های بعد پرداخت شود.

2:شهرداری در قبال دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

شهرداری‌ها مکلفند این عوارض را وصول کرده و تنها به مصرف نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها و میدان‌ها و حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها نمایند.

البته میزان وصول عوارض نوسازی و عمران شهری در شهر اراک، تنها درصد ناچیزی از هزینه‌های عمرانی شهر را تامین می‌کند.

3: آیا عوارض صنفی بر عهده مالک است یا مستاجر ؟

به استناد ماده 14 قانون نظام صنفی (مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی)، افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند.

به استناد تبصره 14 ماده 28 (عوارض سالیانه کسب) مالکین واحدهای صنفی که واحدهای تجاری خود را به صورت اجاره واگذار نموده‌اند، موظفند پس از انقضای مدت اجاره مفاصا حساب کسبی را از مستاجر اخذ نمایند. در غیر این صورت خود موظف به پرداخت آن خواهند بود.

4: استناد قانونی دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری چه می‌باشد؟

     استناد شهرداری در خصوص دریافت این عوارض، قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب 1347/09/07 و اصلاحات بعدی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد.

5: آیا عوارض نوسازی و عمران شهری صرفا در شهر اراک دریافت می‌گردد؟

به استناد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند این عوارض بایستی دریافت گردد و عوارض نوسازی در شهر اراک از سال 1349 دریافت می‌گردد.

6: عوارض نوسازی و عمران شهری به چه املاکی تعلق می‌گیرد و شهرداری به چه دلیل از خانه‌های قدیمی‌ساز، عوارض نوسازی دریافت می‌کند؟

این عوارض بر تمامی اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر تعلق می‌گیرد. از همین رو شهرداری عوارضی را که از خانه‌های قدیمی‌ساز دریافت می‌کند، به دلیل نوسازی املاک نیست بلکه به منظور نوسازی و عمران شهری اخذ می‌گردد.

7: چه عواملی در محاسبه عوارض نوسازی و عمرران شهری موثر می‌باشد؟

متراژ زمین و بنا و ارزش معاملاتی یک مترمربع عرصه و اعیان و ضریب اعلامی از وزارت کشور در محاسبه عوارض نوسازی و عمران شهری موثرند، به طوریکه ضریب عوارض نوسازی از سال 48 لغایت 81، 0/5 درصد، از سال 82 لغایت 88، یک درصد و از سال 89 لغایت پایان سال 96 برابر 1/5 درصد می‌باشد و همچنین ارزش معاملاتی براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک که هر ساله توسط اداره کل امور مالیاتی استان ابلاغ می‌شود؛ محاسبه می‌شود و در سال 96 ماخذ محاسبه عوارض نوسازی 85، درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 95 تعیین گردیده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 درآمد می باشد    شرایط استفاده    قوانین