مدیریت درآمدهای عمومی و نوسازی

مدیریت درآمدهای عمومی و نوسازی

هدف

شهرداری سازمان است که سکنه یک شهر با استفاده از حقوقی که قانون به آنها اعطاء نموده به منظور ایجاد و اداره تاسیسات عمومی و همچنین وضع و اجرای ضوابط و نظامات شهری و تامین حوائج و خدمات مشترک محلی به وجود آورده و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند تا هزینه خدماتی را که انجام آنها ضروریست با روش منطقی بین سکنه اعم از مالکین املاک و مستحدثات و صاحبان حرفه و پیشه سرشکن و از آنان وصول و در جهت وصول درآمدها و اجرای دقیق این اختیار از قوانین و مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده استفاده نماید.

گرچه سهمی از درآمدهای شهرداری‌ها به وسیله دولت از قبیل مالیات و عوائد گمرکی و اقدام مشابه تامین می‌گردد. مع‌هذا این مبالغ محدود بوده و هرگز نمی‌تواند تکافوی تامین هزینه‌های خدماتی که به عهده شهرداری است را بنماید.

لذا مدیریت درآمد با بهره‌گیری از کارشناسان خبره و تنظیم سازمان و کارا نقش بسیار حساسی در شناخت و تشخیص و پیش‌بینی منابع درآمدهای محلی و به حیطه وصول درآوردن آنها و مالا تامین هزینه‌ مورد نیاز اجرای برنامه خدماتی شهرداری ایفاء می‌نماید.

وظایف

1- برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه‌های مذکور

2- برنامه‌ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

3- صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه‌های مصوب عوارض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

4- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان

5- بررسی و اظهارنظر در خصوص درآمدهای عمومی و درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر منطقه پیشنهاد می‌گردد.

6- برنامه‌ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

7- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان‌سازی رویه‌های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

8- نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها

9- نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 درآمد می باشد    شرایط استفاده    قوانین